icon

Rekonštrukčné práce v budove Mestského úradu

V budove Mestského úradu v Žiline prebiehali rekonštrukčné práce.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 95 521,52 €

95 521,52 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2020

icon

Kategória

Byty a budovy

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

box-icon

Stav projektu

2020

icon

Kategória

Byty a budovy

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

left-blob right-blob

Obnovou prešli sociálne zariadenia (dámske a pánske toalety) na troch poschodiach v budove v časti A. Taktiež sa zrekonštruovali priestory v časti budovy B, a to z dôvodu reorganizácie jednotlivých odborov. Týmto krokom došlo napríklad ku sceleniu Odboru riadenia projektov a investícií na jedno podlažie.

Okrem spomínanej rekonštrukcie mesto Žilina zazmluvnilo aj výmenu výťahov v bloku A budovy.

Časová os

06/2017

projektová dokumentácia a inžinierska činnosť

10/2020

realizácia

05/2020

ukončenie prác