icon

Revitalizácia a dostavba areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk

Projekt je aktuálne vo fáze pripravenej architektonickej štúdie a jednania ohľadom ďalších stupňov projektovej dokumentácie.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina

Európske fondy

Fond na podporu športu

Environmentálny fond

SIEA

12 000 000 €

box-icon

Stav projektu

Pripravované

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Vlčince

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina

Európske fondy

Fond na podporu športu

Environmentálny fond

SIEA

12 000 000 €

box-icon

Stav projektu

Pripravované

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Vlčince

left-blob right-blob

Areál s budovou Mestskej krytej plavárne vznikol v rokoch 1960-1963 podľa projektu architekta Cimmermanna z roku 1959.  Bola to jedna z prvých krytých moderných plavární vo vtedajšej Česko-slovenskej republike, s 50-metrovým bazénom, ktorý spĺňal olympijské kritériá, s kvalitným architektonickým a racionálnym dispozičným riešením.

Vzhľadom na intenzitu využitia a obmedzené kapacity jestvujúcej budovy mesto Žilina poverilo ÚHA Žilina spracovaním zadania pre vyhlásenie urbanisticko-architektonickej súťaže na Revitalizáciu a dostavbu areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline.

Cieľom dvojkolovej súťaže bol výber spracovateľa urbanistického riešenia  predmetného územia a spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie úprav areálu a stavieb, ktoré doplnia objekt Mestskej plavárne so zámerom ponúknuť  komplexné riešenie revitalizácie existujúceho areálu rekreačnej a športovej vybavenosti s návrhom prístavieb, respektíve novostavieb, ktoré zabezpečia  zvýšenie kapacity návštevníkov, rozšírenie ponuky súvisiacich služieb, s možnosťou celoročného využitia.

Víťazný návrh je po prevádzkovej, ako aj formálnej stránke, zaujímavý a vyvážený. Architektonický koncept, použitý konštrukčný systém, materialita, povrchové úpravy , krajinársky koncept a tvarovanie hmôt citlivo dopĺňajú pôvodný objekt a tvoria vyvážený, vizuálne atraktívny a udržateľný koncept s možnosťou doplnenia funkcií na južnej strane areálu. 

Časová os

2022

architektonicko-urbanistická súťaž

01-03/2024

Architektonická štúdia (dopracovanie) 1. etapa – prístavba krytého 25 m bazéna

03-06/2024

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 1. etapa – prístavba krytého 25 m bazéna

06/24 – 12/25

Územné rozhodnutie 1. etapa – prístavba krytého 25 m bazéna

2025

Architektonická štúdia (dopracovanie) 2. etapa – modernizácia kúpaliska

2025

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 2. etapa – modernizácia kúpaliska

12/25 - 04/26

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 1. etapa – prístavba krytého 25 m bazéna

2026

Územné rozhodnutie 2.etapa – modernizácia kúpaliska

04/26 – 10/27

Stavebné povolenie 1. etapa – prístavba krytého 25 m bazéna

2026/2027

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 2. etapa - modernizácia kúpaliska

2027

Stavebné povolenie 2. etapa – modernizácia kúpaliska

10/27 – 02/28

Realizačná projektová dokumentácia 1. etapa – prístavba krytého 25 m bazéna

2028

Realizácia 1. etapa – prístavba krytého 25 m bazéna

2028

Realizačná projektová dokumentácia 2. etapa – modernizácia kúpaliska

2029/2030

Realizácia 2. etapa – modernizácia kúpaliska