icon

Revitalizácia areálov základných škôl

Areály základných škôl Do Stošky, Gaštanová a Limbová prešli revitalizáciou zelených plôch. Samospráva v rámci II. etapy projektu vybudovala nové prvky zelenej infraštruktúry.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 9 589,07 €

Integrovaný regionálny operačný program: 182 192,42 €

191 781,49 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Školstvo

box-icon

Mestská časť

Bánová

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 9 589,07 €

Integrovaný regionálny operačný program: 182 192,42 €

191 781,49 €

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Školstvo

box-icon

Mestská časť

Bánová

left-blob right-blob

Revitalizácia zelených plôch v areáloch škôl

 

Areály základných škôl Do Stošky, Gaštanová a Limbová prešli revitalizáciou zelených plôch. Samospráva v rámci II. etapy projektu vybudovala nové prvky zelenej infraštruktúry, s cieľom skvalitniť životné prostredie a podporiť rozvoj verejnej zelene v areáloch škôl.

 

Základná škola s materskou školou Gaštanová vďaka príspevku z eurofondov zrevitalizovala svoje átrium. Pribudli tu moderné prvky v podobe terás, nového sedenia a farbených pohľadových múrov. Priestor skrášlila dominantná výsadba v troch záhonoch a osem nových stromčekov.

 

Nový zelený priestor, ktorý sa bude využívať ako exteriérová trieda, vznikol aj v areáli Základnej školy Limbová. Projekt revitalizácie počítal s vytvorením jednotnej spevnenej plochy uprostred átria obklopenej palisádovým vyvýšeným záhonom a pestrou zeleňou. Priestor doplnil nový mobiliár a tienenie vytvorené z popínavých rastlín.

 

Časť nenávratného finančného príspevku sa využil na vybudovanie školskej záhrady v areáli Základnej školy s materskou školou Do Stošky v Bánovej. Jej súčasťou je skleník a osem vyvýšených záhonov, v ktorých sa budú pestovať bylinky a sezónna zelenina. Areál doplnilo 20 nových ovocných kríkov, vysadili sa tiež dve jablone a dve čerešne.

Časová os

2021

medziodborové plánovanie

2021

projektová dokumentácia

2021

oznámenie k ohláseniu drobnej stavby (Do Stošky)

2022

stavebné povolenie (Limbová, Gaštanová)

2023

verejné obstarávanie

03/2023 - 10/2023

realizácia

12/2023

dokončený projekt

partner image