icon

Revitalizácia átria ZŠ s MŠ sv. Gorazda a areálu MŠ Trnavská

V areáloch ZŠ s MŠ sv. Gorazda a MŠ Trnavská sa realizoval projekt na zlepšenie environmentálnych aspektov prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry na sídlisku Vlčince.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 15 159,99 €

Integrovaný regionálny operačný program: 288 039,75 €

303 199,74 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Školstvo

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 15 159,99 €

Integrovaný regionálny operačný program: 288 039,75 €

303 199,74 €

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Školstvo

left-blob right-blob

Revitalizácia átria MŠ Gorazda počítala so zachovaním oboch pieskovísk a taktiež s jestvujúcimi vegetačnými prvkami a zároveň doplnila priestor o viacero funkčných prvkov, určených na hru a edukáciu detí. Centrálnu časť átria tvorí upravený pobytový trávnik určený na rôzne herné aktivity. Po obvode átria sa vytvoril záhon so šlapákovým chodníkom, ktorý bude slúžiť ako exteriérová „stolová hra“. Z átria sa tak stal priestor s množstvom aktivít obklopený pestrým záhonom.

Revitalizácia átria ZŠ Gorazda mala za cieľ vytvorenie miesta pre zhromažďovanie a oddych žiakov a pedagógov počas aj mimo vyučovania. V projekte sa počítalo s vybudovaním jedného centrálneho zhromažďovacieho priestoru a dvoch menších prepojených prírodných chodníkov. Materiál spevnenej plochy je prírodný (čadičové kocky), čo umožňuje prirodzené vsakovanie dažďovej vody. Projekt počítal s riešením vstupov a odizolovaním obvodových múrov. Dôležitým prvkom je navrhnutý pestrofarebný typový mobiliár. Existujúce dreviny boli doplnené aj o dva kusy vzrastlých stromov druhu borovice lesnej.

V rámci aktivity revitalizácie areálu MŠ Trnavská sa realizovala obnova hracích prvkov, revitalizácia vegetácie so zreteľom na edukáciu detí a tvorbu kreatívneho priestoru s prírodným charakterom. Základným funkčno-priestorovým prvkom je centrálny trávnik, ktorý sa upravil vo vertikálnej rovine za pomoci jemných terénnych vĺn tak, aby sa stal hravejší a zaujímavejší.

V navrhnutom priestore boli vytvorené:

  • centrálny kruhový herný priestor “planéta“ – revitalizované centrálne pieskovisko, ktoré sa premenilo na 3 menšie dizajnové pieskoviská, medzi ktorými sú herné prvky
  • bludisko zo živého plota
  • edukačný altán s vegetačnou strechou
  • Zmyslový chodník

Súčasťou úprav bolo aj osadenie vhodného mobiliáru, revitalizácia vegetačných prvkov a založenie reprezentatívneho trvalkového záhonu. Existujúce dreviny boli doplnené aj o dva druhy vzrastlých drevín – jabloní Malus ‚Rudolph‘ a Malus ‚Evereste‘.

Časová os

2021

medziodborové plánovanie

2021

projektová dokumentácia

2021

stavebné povolenie (hracie prvky MŠ Trnavská; hracie prvky MŠ sv. Gorazda)

2021

oznámenie k ohláseniu drobnej stavby (sadové úpravy MŠ Trnavská; sadové úpravy MŠ sv. Gorazda)

2022

oznámenie k ohláseniu drobnej stavby (sadové úpravy ZŠ sv. Gorazda)

2023

verejné obstarávanie

03/2023 - 10/2023

realizácia

10/2023

dokončený projekt

partner image