icon

Revitalizácia futbalového areálu Vranie

box-icon

Hodnota investície

18 313 €

box-icon

Stav projektu

Pripravované

icon

Kategória

Šport

box-icon

Mestská časť

Vranie

box-icon

Stav projektu

Pripravované

icon

Kategória

Šport

box-icon

Mestská časť

Vranie

left-blob right-blob

Vo Vraní budeme pokračovať vo zveľaďovaní areálu a budovy na futbalovom ihrisku.

Časová os

02/2021

odovzdanie projektovej dokumentácie na vybudovanie osvetlenia a vodovodnej prípojky do budovy DHZ

03/2021

podaná žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie