icon

Revitalizácia námestia v Závodí

V žilinskom Závodí vznikne nový priestor pre stretávanie občanov s charakterom zeleného námestia.

box-icon

Hodnota investície

box-icon

Stav projektu

Pripravované

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Závodie

box-icon

Stav projektu

Pripravované

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Závodie

left-blob right-blob

V súčasnosti sa tu nachádza rozsiahla asfaltová plocha, ktorú križuje viacero ulíc a v jej strede stojí kamenný kríž. Nový vizuál centrálneho verejného priestoru predstavila žilinská radnica obyvateľom na spoločnom stretnutí vo štvrtok 2. mája 2024 v rámci akcie „Deň Zeme“ priamo na mieste budúceho námestia.

Centrálny priestor v mestskej časti Závodie tvorí malé námestie, do ktorého sa zbieha osem ulíc. Uprostred stojí na podstavci kamenný kríž z roku 1906, ktorý dali postaviť občania Závodia v Amerike. Hoci ide o významný pietny prvok, okolie v súčasnosti pôsobí nedôstojne a chýbajú tam lavičky. Žilinská samospráva chce preto tento priestor zrevitalizovať.

Dala vypracovať architektonickú štúdiu, ktorú zrealizoval Útvar hlavného architekta mesta Žilina v spolupráci so študentmi architektúry.

V súčasnosti je toto miesto popretkávané sieťou komunikácií, pričom automobilová ani pešia doprava nie je jasne vymedzená. Dôležitými podkladmi pre návrh konceptu spomínaného priestoru boli preto najmä dopravné rozbory pozostávajúce z dopravného prieskumu a analýzy ďalších dát, ktoré pomohli objasniť správanie jednotlivých používateľov v danom území.

Architekti vo svojich návrhoch vytvorili zvýšený priechod pre chodcov a uprostred námestia vznikne nový centrálny priestor. Táto zelená oáza umožní chodcom bezpečný a príjemný prechod cez aktuálne komplikovanú križovatku.

Časová os

2024

architektonická štúdia