icon

Revitalizácia parku sv. Juraja Trnové

Zaujímavý rekreačno-relaxačný priestor vznikol v centre mestskej časti Trnové revitalizáciou Parku sv. Juraja, ktorý sa zmenil na biopark.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 7 658,10 €

Nórske granty: 123 678,32 €

Štátny rozpočet: 21 825,59 €

153 162,01 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2022

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Trnové

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 7 658,10 €

Nórske granty: 123 678,32 €

Štátny rozpočet: 21 825,59 €

153 162,01 €

box-icon

Stav projektu

2022

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Trnové

left-blob right-blob

Zaujímavý rekreačno-relaxačný priestor vznikol v centre mestskej časti Trnové revitalizáciou Parku sv. Juraja, ktorý sa zmenil na biopark. Stavebné práce za približne 150-tisíc eur mesto realizovalo v rámci projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Pri revitalizačných prácach z územia parku zmizli pôvodné porasty z náletových drevín. Územie bioparku bolo riešené v troch základných častiach, a to voľné lúčne priestranstvo, mokraď s prirodzenou vegetáciou a menšia lúčna plocha. Vo vstupnej časti parku pribudli mlatové chodníky, móla s menšou mokraďou a parkový trávnik.

Biopark v Trnovom doplnila nová výsadba, pribudla drobná architektúra a trávniky priniesli prirodzený priestor na rodinný piknik. V centrálnej časti parku je vybudovaný spevnený štrkový trávnik, ktorý má zvýšenú odolnosť voči zašľapávaniu. Vďaka tejto technológii sú v parku možné aj občasné podujatia.

Územie parku sa nachádza v tesnej blízkosti unikátneho dreveného Kostola sv. Juraja, ktorý revitalizáciou získal dôstojné okolie. Prírodný park potešil nielen obyvateľov Trnového, ale je zaujímavým edukačným centrom aj pre neďalekú materskú a základnú školu.

Časová os

2017

projektová dokumentácia

2018

územné rozhodnutie

02/2022

začiatok realizácie

08/2022

dokončený projekt

partner image