icon

Revitalizácia podchodu pod Rondlom

Mesto Žilina začína s rekonštrukciou podchodu pod Rondlom.

box-icon

Hodnota investície

581 795 €

box-icon

Stav projektu

V realizácii

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Stav projektu

V realizácii

icon

Kategória

Verejný priestor

left-blob right-blob

Podchod pre peších a cyklistov vedúci popod okružnú križovatku Rondel v Žiline sa dočká obnovy. Žilinská radnica začína so stavebnými prácami, ktoré by mali trvať do septembra 2024. Podchod zostane počas obnovy priechodný. Rekonštrukcia podchodu spájajúceho centrum mesta s mestskou časťou Závodie a sídliskom Hájik je dlhodobo diskutovanou témou.

Rekonštrukcia sa dotkne výmeny povrchov, pribudnú tiež nové prvky zábradlí a madiel s integrovaným podsvietením. Kompletne sa obnoví osvetlenie podchodu, ktoré bude po novom energeticky úsporné, zároveň sa rozšíri verejné osvetlenie a obnoví sa kamerový systém, čím sa zvýši bezpečnosť nielen samotného podchodu, ale aj blízkeho okolia. Dôležitou súčasťou rekonštrukcie je i oprava odvodnenia, keďže najmä po výdatných dažďoch dochádzalo k zatopeniu podchodu. Vymenia sa odtokové žľaby a v centrálnej časti sa jeden žľab doplní. V súčasnosti slúži podchod pod Rondlom i ako legálna grafity zóna, s týmto využitím sa počíta aj v budúcnosti.

Stavebné práce sa budú realizovať v dvoch etapách, počas ktorých sa postupne uzatvoria jednotlivé vstupy do podchodu, podchod však zostane stále sčasti priechodný. Obmedzenie sa dotkne iba chodcov a cyklistov, neovplyvní okolitú automobilovú ani železničnú dopravu.

V prvej etape bude uzatvorená severná polovica podchodu a uzatvoria sa schodiská 2 a 3. Chodci budú vstupovať do podchodu rampou 1 a rampou 3. V druhej etape sa presunie dočasná deliaca stena, chodci budú vstupovať opravenými schodiskami 2 a 3 a uzatvorené budú rampy 1, 2 a 3. 

Časová os

2022

architektonická štúdia

2023

projektová dokumentácia

2023

ohlásenie udržiavacích prác

02/2024

proces verejného obstarávania

05/2024

začiatok stavebných prác

09/2024

predpoklad dokončenia prác