icon

Revitalizácia Richtárskej ulice

Mesto dokončilo projekt revitalizácie ulice v Zádubní.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 30 046,74 €

30 046,74 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Zádubnie

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Zádubnie

left-blob right-blob

Snahou mesta je okrem iného aj vytvárať príjemné prostredie pre život obyvateľov Žiliny a mestských častí.

Pozitívnej zmeny sa dočkali aj obyvatelia Zádubnia. Mesto od augusta 2023 revitalizovalo časť Richtárskej ulice. Projekt v hodnote približne 30-tisíc eur zahŕňa úpravu okolitých plôch, opravené šachty, novú dlažbu či nové drevené lavičky.

Takisto sa vytvorili záhony, vysadili sa rastliny a stromy. Mesto úpravou ulice vytvorilo príjemný verejný priestor, s modernými prvkami a s podporou zelene.

Časová os

05/2022

projektová dokumentácia, inžinierska činnosť, verejné obstarávanie

08/2023

začiatok realizácie projektu

11/2023

koniec realizácie projektu

12/2023

dokončený projekt