icon

Revitalizácia – Solinky centrum

Žilina pokračuje v revitalizácii verejných priestranstiev v meste.

box-icon

Hodnota investície

box-icon

Stav projektu

Pripravované

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Solinky

box-icon

Stav projektu

Pripravované

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Solinky

left-blob right-blob

Na obnovu vnútrobloku sa najnovšie môžu tešiť obyvatelia žilinského sídliska Solinky. V spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina vypracoval generálny projektant MEB consulting s.r.o. urbanistickú štúdiu revitalizácie centrálnej časti sídliska. Zámerom mesta je vytvoriť atraktívny verejný priestor pre spoločenské a oddychové aktivity obyvateľov tak, aby bolo centrum sídliska funkčne a esteticky vyvážené s dôrazom na bezpečnosť a bezbariérovosť. Revitalizáciu plánuje mesto financovať z vlastných zdrojov i fondov Európskej únie.     

V máji 2019 bol realizovaný medzi obyvateľmi sídliska prieskum, výsledkom ktorého je požiadavka na vybudovanie priestoru námestia s vysokým podielom zelene. Vnútroblok na sídlisku Solinky sa nachádza medzi ulicami Jaseňová, Borová, Gaštanová a Limbová. Východnú hranicu uzatvára obchodný dom s obslužnými priestormi, severnú hranicu tvorí parkovisko na ulici Borová. Západnú hranicu územia tvoria bytové domy s parkoviskom na Borovej ulice a južnú športovisko základnej školy na Gaštanovej ulici a areál základnej školy na Limbovej ulici.

„Riešenie reflektuje zámer vytvoriť v centre Soliniek zelené námestie. Urbanistická štúdia preto rieši minimálne množstvo spevnených plôch a sústreďuje sa skôr na vytvorenie zelenej oázy – pobytovej zelene poskytujúcej obyvateľom najmä oddych, relax, sedenie a rôzne voľnočasové aktivity. Kľúčovým prvkom je vytvorenie funkčného pešieho prepojenia územím a menšej zhromaždovacej plochy, ktorá je navrhnutá v južnej časti územia a je prirodzeným vyvrcholením pešej promenády s prevádzkami,“ priblížil hlavný architekt mesta Žilina.

Uvedené námestie bude podľa návrhu lemované kvetinovými záhonmi, k dispozícii budú lavičky, pergola s voľným uličným sedením a stojany na bicykle. Zámerom je vytvoriť priestor na konanie príležitostných spoločenských udalostí, napríklad vianočných trhov, jarmokov, mestských slávností. Zvyšok námestia je riešený ako zelená voľnopobytová plocha, v ktorej bude dominovať vodný prvok nadväzujúci na prítomnosť potoka Všivák. V štúdii je navrhnutý ako brodisko s prítokom vody v spevnenej ploche lemovanej sedacími múrikmi.

Časová os

2022

urbanistická štúdia

2023

projektová dokumentácia

územné rozhodnutie