icon

Revitalizácia vnútrobloku Georgesa de Lannuriena

Vnútroblok na sídlisku Hájik získal nový funkčný vzhľad.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

EÚ: 141 254,70 €

Štátny rozpočet: 16 618,20 €

179 989,74 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2022

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Hájik

box-icon

Hodnota investície

info-icon

EÚ: 141 254,70 €

Štátny rozpočet: 16 618,20 €

179 989,74 €

box-icon

Stav projektu

2022

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Hájik

left-blob right-blob

Vďaka revitalizácii dostal po rokoch vnútroblok na sídlisku Hájik nový funkčný vzhľad. Modernizácia priestoru bola ukončená v decembri 2021 a v priebehu roka 2022 bola doplnená novým osvetlením. 

Vnútroblok bol doplnený o nové herné prvky pre deti, mobiliár pre oddychovú zónu (lavičky, stoly, prístrešok), workoutové prvky a pribudlo viac zelene. Chodníky v rámci riešeného územia sú navrhnuté tak, aby plynulo nadväzovali na jestvujúce chodníky a tvorili jednotný komunikačný systém.

Projekt zohľadnil aj požiadavky od občanov a stal sa tak miestom pre aktívny oddych všetkých vekových skupín obyvateľstva. Celkové náklady na projekt boli vo výške 179 989,74 eura a sú hradené z Integrovaného regionálneho operačného programu. Mesto sa na financovaní projektu podieľa výškou minimálne 5 % z celkových nákladov.

Časová os

2018

projektová dokumentácia

2018

územné rozhodnutie

2019

stavebné povolenie

2020

verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

11/2020

začiatok prác

11/2021

ukončenie prác

04/2022

kolaudácia