icon

Revitalizácia vnútrobloku Slovanská – Tulská 

Zámerom projektu bola revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ulicami Tulská a Slovanská na najväčšom sídlisku v Žiline – Vlčince, s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene s riešením pre všetky vekové kategórie.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Integrovaný regionálny operačný program: 573 922,25 € 

730 000 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Vnútrobloky

box-icon

Mestská časť

Vlčince

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Integrovaný regionálny operačný program: 573 922,25 € 

730 000 €

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Vnútrobloky

box-icon

Mestská časť

Vlčince

left-blob right-blob

Revitalizácia vnútrobloku Slovanská – Tulská

 

Zámerom projektu bola revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ulicami Tulská a Slovanská na najväčšom sídlisku v Žiline – Vlčince, s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene s riešením pre všetky vekové kategórie. Proces plánovania sa začal vo februári 2019 stretnutím obyvateľov Vlčiniec, na ktorom mali možnosť projekt pripomienkovať, aby bol pre nich výsledok revitalizácie čo najkrajší a najefektívnejší. 

 

Vnútroblok Slovanská – Tulská 

Obnovy sa dočkali športové asfaltové plochy, vznikli nové chodníky, vytvorili sa herné prvky a mobiliár pre deti a mládež. Obnovil a doplnil sa drobný mobiliár v podobe prístreškov na smetné nádoby, lavičky, ležadlá, kruhové lavičky či šachové stoly. 

Priestor s hernými prvkami sa sústreďuje v strede vnútrobloku okolo obnovovaných ihrísk a bude celý obkolesený existujúcimi trávnatými plochami.  

Pozdĺž západnej strany vnútrobloku, rovnobežne so Slovanskou ulicou, sa vytvorila nová bežecká dráha v dĺžke 130 m s EPDM povrchom z gumovej zmesi. Celý areál bol doplnený verejným osvetlením.  

Z herných prvkov pre deti a mládež pribudli 4 drevené veže, dve budú slúžiť ako parkúrové ihrisko a dve ako detské ihriská s rôznymi preliezkami. Pri južnej detskej veži bola vytvorená väčšia dopadová plocha s gumovými rohožami, ktorá v sebe zahŕňa herné prvky pre deti so zníženou schopnosťou pohybu.  

Existujúce využívané plochy pre športovcov boli nahradené novým asfaltom a doplnené povrchom z gumovej zmesi, taktiež sa doplnili tyče na volejbalové siete, basketbalové koše, stôl na stolný tenis. Myslelo sa aj na seniorov, pre ktorých boli doplnené dva šachové stolíky a ihrisko na petang.  

Dôležitým nosným bodom je výsadba zelene s cieľom zatraktívnenia priestoru. Popínavá zeleň zakryje prístrešky smetných nádob a taktiež vytvorí prirodzené zábrany.  

 

Vnútroblok so všetkými atrakciami bude pre verejnosť sprístupnený po úspešnej kolaudácii.

 

Časová os

2019

participatívne plánovanie

2019

architektonická štúdia

2019

projektová dokumentácia

2020

územné rozhodnutie

2020

stavebné povolenie

2022

verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2022 - 2023

realizácia

11/2023

dokončený projekt

12/2023

kolaudácia

partner image