icon

Revitalizácia vnútrobloku Slovanská – Tulská 

Zámerom projektu bola revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ulicami Tulská a Slovanská na najväčšom sídlisku v Žiline – Vlčince, s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene s riešením pre všetky vekové kategórie.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Integrovaný regionálny operačný program: 573 922,25 € 

730 000 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Vnútrobloky

box-icon

Mestská časť

Vlčince

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Integrovaný regionálny operačný program: 573 922,25 € 

730 000 €

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Vnútrobloky

box-icon

Mestská časť

Vlčince

left-blob right-blob

Revitalizácia vnútrobloku Slovanská – Tulská

 

Zámerom projektu bola revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ulicami Tulská a Slovanská na najväčšom sídlisku v Žiline – Vlčince, s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene s riešením pre všetky vekové kategórie. Proces plánovania sa začal vo februári 2019 stretnutím obyvateľov Vlčiniec, na ktorom mali možnosť projekt pripomienkovať, aby bol pre nich výsledok revitalizácie čo najkrajší a najefektívnejší. 

 

Vnútroblok Slovanská – Tulská 

Obnovy sa dočkali športové asfaltové plochy, vznikli nové chodníky, vytvorili sa herné prvky a mobiliár pre deti a mládež. Obnovil a doplnil sa drobný mobiliár v podobe prístreškov na smetné nádoby, lavičky, ležadlá, kruhové lavičky či šachové stoly. 

Priestor s hernými prvkami sa sústreďuje v strede vnútrobloku okolo obnovovaných ihrísk a bude celý obkolesený existujúcimi trávnatými plochami.  

Pozdĺž západnej strany vnútrobloku, rovnobežne so Slovanskou ulicou, sa vytvorila nová bežecká dráha v dĺžke 130 m s EPDM povrchom z gumovej zmesi. Celý areál bol doplnený verejným osvetlením.  

Z herných prvkov pre deti a mládež pribudli 4 drevené veže, dve budú slúžiť ako parkúrové ihrisko a dve ako detské ihriská s rôznymi preliezkami. Pri južnej detskej veži bola vytvorená väčšia dopadová plocha s gumovými rohožami, ktorá v sebe zahŕňa herné prvky pre deti so zníženou schopnosťou pohybu.  

Existujúce využívané plochy pre športovcov boli nahradené novým asfaltom a doplnené povrchom z gumovej zmesi, taktiež sa doplnili tyče na volejbalové siete, basketbalové koše, stôl na stolný tenis. Myslelo sa aj na seniorov, pre ktorých boli doplnené dva šachové stolíky a ihrisko na petang.  

Dôležitým nosným bodom je výsadba zelene s cieľom zatraktívnenia priestoru. Popínavá zeleň zakryje prístrešky smetných nádob a taktiež vytvorí prirodzené zábrany.  

 

Vnútroblok so všetkými atrakciami bude pre verejnosť sprístupnený po úspešnej kolaudácii.

 

Článok 02/2022

 

Časová os

2019

participatívne plánovanie

2019

architektonická štúdia

2019

projektová dokumentácia

2020

územné rozhodnutie

2020

stavebné povolenie

2022

verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2022 - 2023

realizácia

11/2023

dokončený projekt

12/2023

kolaudácia

partner image