icon

Revitalizácia zelenej plochy pred Mestským úradom

Park pred Mestským úradom prešiel revitalizáciou.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Nórske granty: 22 927,19 €

Štátny rozpočet: 4 045,97 €

32 615,70 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2022

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Nórske granty: 22 927,19 €

Štátny rozpočet: 4 045,97 €

32 615,70 €

box-icon

Stav projektu

2022

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

left-blob right-blob

Hlavným cieľom stavebných prác, ktoré mesto zafinancovalo z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu, bolo sprístupniť zelenú plochu verejnosti a vytvoriť z nej pobytovú, relaxačnú, náučnú i ekologickú zónu v centre mesta. V lokalite pribudli  kvetináče, stromy, okrasné trávy, informačná tabuľa, domček pre hmyz, náučné haptické domčeky, vtáčie búdky, lavičky a popisové tabuľky.

Ako prvé boli demontované staré vitríny slúžiace na oznamy a verejné vyhlášky. Plnohodnotne ich nahradili elektronické kiosky, ktoré sa nachádzajú pri vonkajšom schodisku mestského úradu. K jestvujúcej zeleni pribudlo osem listnatých stromov a trávy. Vysoká zeleň bola označená popisovými tabuľkami s informáciami o danom prvku. Pribudli aj kvetináče so stromami, ktoré vytvorili prirodzený polotieň a vysoké trávy zas prispeli k väčšiemu pocitu intimity. Na stromoch sú umiestnené nové vtáčie búdky.

Jedným z náučných prvkov v novom parku pred úradom je aj domček pre hmyz, ktorý okrem edukatívneho charakteru napomôže rovnováhe rastlín v bližšom okolí. Novinkou sú aj haptické domčeky z rôznych materiálov, napríklad z asfaltu, betónu, dlažby, dreva, tehly, kovu či trávy. Vďaka pôsobeniu slnečných lúčov sa jednotlivé materiály zohrejú a je možné odskúšať si teplotu materiálu na vlastnej koži. Vplyvom poveternostných podmienok zas materiály postupne menia svoj vzhľad.

Betónový múr, ktorý sa nachádza pri pešom chodníku k úradu, je obložený drevom zo smrekovca a slúži ako lavička. Na zelenej ploche je vystavaný nový chodník z drevených dubových podvalov, ktoré sa postupne zhustili a vytvorili tak malú zhromažďovaciu plochu.

Časová os

02/2021

projektová dokumentácia

2021

verejné obstarávanie

04/2022

ohlásenie stavebných úprav

04/2022

začiatok realizácie

06/2022

ukončenie realizácie a prebratie diela

partner image