icon

Revitalizácia železničného podchodu

Po niekoľkých rokoch sme realizovali prvú fázu rekonštrukcie železničného podchodu, ktorý bol dlhodobo v nevyhovujúcom stave.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 83 962,72 €

83 962,72 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2021

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

box-icon

Stav projektu

2021

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

left-blob right-blob

Od júla 2021 má Žilina zrekonštruovanú vstupnú bránu do svojho centra. Po niekoľkých rokoch sme realizovali prvú fázu rekonštrukcie železničného podchodu, ktorý bol dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Mesto sa do revitalizácie podchodu pustilo v apríli 2021, pričom práce na jeho oprave prebiehali takmer tri mesiace.

Komplexná rekonštrukcia podchodu, ktorý sa nachádza na Ulici P. O. Hviezdoslava, je rozdelená do viacerých etáp, pričom výsledkom aktuálnej je odvodnenie priestoru a celkové vizuálne úpravy. Nevyhnutné úpravy časti železničného podchodu v správe mesta, ktoré realizuje spoločnosť Emel SK, si vyžiadali investíciu vyše 77-tisíc eur. V prvej fáze rekonštrukčných prác sa okrem odvodnenia odstránili niektoré doplnkové konštrukcie, iné konštrukcie zas prešli základnou úpravou.

Súčasťou fázy bolo taktiež vyčistenie objektu a úprava niektorých informačných plôch. V budúcnosti má samospráva v pláne riešiť aj kritické miesta podchodu, na ktoré poukázala odborná diagnostika v roku 2019. Diagnostika zistila jeho stavebno-technický stav a taktiež identifikovala príčiny zatekania. Železničný podchod je most s dĺžkou 17,9 metra, a preto sa diagnostické metódy zamerali na zistenie kvality betónu či stavu vystuženia konštrukcie mostného objektu a zloženia mostného zvršku.

Pri budúcej komplexnej rekonštrukcii podchodu sa očakáva koordinácia prác so železnicami. Mestu totiž patrí len časť podchodu smerom od Národnej ulice – od schodiska smerom dole do podchodu po prvé schodištia, ktoré vyúsťujú pred budovu železničnej stanice. Železnice SR avizovali, že rekonštrukcia podchodu bude pozostávať z predĺženia a rekonštrukcie existujúceho podchodu. Podchodom bude zabezpečený prístup cestujúcich na jednotlivé nástupištia z priestoru budovy a prepojenie Národnej ulice s Uhoľnou ulicou.

Časová os

2021

projektová dokumentácia - udržiavacie práce

2021

ohlásenie stavebných úprav - udržiavacie práce

04/2021

začiatok realizácie projektu

06/2021

dokončený projekt