icon

Snoezelen záhrada

Mesto Žilina v spolupráci s Nadačným fondom KIA v Nadácii Pontis zrealizovalo projekt Snoezelen záhrada-univerzálny komplex pre všetkých.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Nadácia KIA Slovakia: 11 000 €

11 000 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2022

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Vlčince

box-icon

Stav projektu

2022

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Mestská časť

Vlčince

left-blob right-blob

Ide o interaktívnu formu záhrady, ktorá svojimi prvkami, stimulujúcimi zmyslové vnímanie, poskytuje ľuďom relax a oddych v príjemnom prostredí.

Hlavným cieľom projektu bolo vybudovať univerzálne a bezbariérové prostredie – záhradu s prvkami snoezelen, ktoré bude slúžiť nielen klientom komplexu sociálnych služieb (denného centra, denného stacionáru a jedálne) na Námestí J. Borodáča 1 (sídlisko Vlčince), ale aj širšej verejnosti. Priestor vonkajšieho areálu, ktorý je súčasťou komplexu sociálnych služieb, nebol dostatočne využitý, čo sa vďaka projektu podarilo zmeniť.

Terénne úpravy, doplnenie jednotlivých prvkov pôsobiacich na čuch, zrak či hmat, ako aj zmena charakteru využitia danej lokality pomohli k vytvoreniu jedinečnej oddychovej zóny. Chodník vedúci stredom záhrady, v ktorej sa nachádza príjemné posedenie – altánok so záhradným nábytkom, lemujú kvetinové a bylinkové záhony. Vďaka vybudovaniu chodníka je záhrada bezbariérová a tým prístupná aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením bez asistencie inej osoby.

Záhrada okrem zmyslového vnímania poskytuje aj priestor pre sebarealizáciu jej návštevníkov či posilnenie sociálnych väzieb a prekonanie generačného rozdielu, keďže je určená nielen pre seniorov, ale aj obyvateľov blízkeho okolia. Už pri samotnom realizovaní projektu sa do jednotlivých činností zapájalo viacero dobrovoľníkov, ktorí svojou pomocou priložili ruku k dielu.

Z nadačného fondu KIA Nadácii Pontis bol tento projekt podporený sumou 11 000 eur. Mesto Žilina finančne prispelo na vybudovanie časti bezbariérového chodníka, altánku a zakúpenie záhradného nábytku.  

Časová os

08/2020

projektová dokumentácia na stavebné úpravy spevnenej plochy pre altánok, rekreačný okruh a sprístupnenie

09/2020

inžinierska činnosť

10/2020

oznámenie súhlasu stavebného úradu so stavebnými úpravami spevnených plôch

11/2020

odovzdanie projektovej dokumentácie na referát realizácie investícií ORPI

05/2022

inžinierska činnosť na drobnú stavbu altánku

06/2022

oznámenie súhlasu stavebného úradu s drobnou stavbou altánku

06/2022

odovzdanie projektovej dokumentácie altánku na referát realizácie investícií ORPI

10-12/2022

realizácia

12/2022

ukončené preberacím konaním