icon

Stavebné úpravy Základnej školy Hollého na triedy materskej školy

Priestory bývalej Základnej školy na Hollého ulici prešli kompletnou rekonštrukciou.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 732 674,77 €

732 674,77 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2022

icon

Kategória

Školstvo

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

box-icon

Stav projektu

2022

icon

Kategória

Školstvo

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

left-blob right-blob

Budova a areál sa upravili pre potreby materskej školy. Kapacita existujúcej materskej školy sa tak navýšila o 6 plnohodnotných tried pre viac ako 144 detí.

Kompletne sa zrekonštruovala kotolňa, vykurovacie telesá a elektrická inštalácia vrátane nových svietidiel, čo znížilo energetickú náročnosť budovy. Existujúce triedy sa upravili tak, aby vyhovovali normám pre materskú školu.

Vybudovali sa nové sociálne zariadenia osobitne pre každú triedu. Dobudovala sa jedáleň na výdaj stravy. Vnútorný areál prešiel kompletnou revitalizáciou, kde boli nainštalované nové hracie a edukatívne prvky. Pre väčšiu bezpečnosť detí sa doplnilo nové oplotenie.

Časová os

12/2020

projektová dokumentácia

01/2021 - 09/2021

územné a stavebné konanie za účelom vydania právoplatného stavebného povolenia

08/2022

dokončený projekt

08/2022

kolaudácia