icon

Štvrtá etapa modernizácie MHD zastávok

Vďaka debarierizačným opatreniam je používanie MHD jednoduchšie aj pre zdravotne znevýhodnené osoby.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

IROP: 120 845,20 €

Mesto Žilina: 24 286,94 €

Štátny rozpočet: 14 217,08 €

159 349,22 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2022

icon

Kategória

Doprava

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

box-icon

Stav projektu

2022

icon

Kategória

Doprava

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

left-blob right-blob

Mesto Žilina dokončilo ďalšiu etapu modernizácie MHD zastávok. Predmetom projektu, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou, boli stavebné úpravy a s tým súvisiace vybavenie dvoch existujúcich MHD zastávok. Modernizácia zabezpečila bezproblémovú prevádzku, funkčnosť a jednotné vybavenie zastávok.

Vďaka debarierizačným opatreniam je používanie MHD jednoduchšie aj pre zdravotne znevýhodnené osoby. Zastávky mestskej hromadnej dopravy sú vybavené modernými prvkami a potrebným mobiliárom, čím došlo k ich celkovej obnove.

Časová os

2020

projektová dokumentácia

06/2020

ohlásenie stavebných úprav

05/2022

začiatok realizácie

10/2022

dokončený projekt