icon

Výsadba líniovej zelene

V Žiline pribudlo 638 stromov. Výsadba líniovej zelene sa realizovala v rámci celého mesta.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Nórske granty: 250 331,79 €

Štátny rozpočet: 44 176,20 €

Mesto Žilina: 26 772,71 €

321 280,70 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Nórske granty: 250 331,79 €

Štátny rozpočet: 44 176,20 €

Mesto Žilina: 26 772,71 €

321 280,70 €

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Verejný priestor

left-blob right-blob

Líniová zeleň

 

V Žiline pribudlo spolu 638 nových stromov. Novú líniovú zeleň samospráva zasadila v rámci projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina. Výsadba sa uskutočnila v lokalitách, kde bude mať najväčší význam v boji s klimatickou zmenou a uhlíkovou stopou.

Výsadba sa realizovala najmä ako prícestné stromoradia a aleje v okolí centra mesta, cintorínov a priemyselných zón. Sadenie stromov sa uskutočnilo v dvoch etapách, pričom obe radnica ukončila v závere apríla 2023. Použité druhy drevín sú odolné voči klimatickým zmenám a škodcom. Zdravotný stav a vitalita drevín budú pravidelne monitorované.

Význam výsadby nových stromov do urbanizovaného priestoru je dôležitý z environmentálneho, zdravotno-sociálneho aj ekonomického aspektu. Stredne rastúci ihličnatý alebo listnatý strom vysadený v mestskom prostredí a ponechaný po dobu desať rokov znižuje skleníkové plyny, spotrebu energie, eróziu vrchnej pôdy, zároveň zlepšuje kvalitu vzduchu či vody a poskytuje stanovište voľne žijúcim živočíchom. Stromy poskytujú prirodzený tieň, tvoria vizuálnu i zvukovú bariéru a skrášľujú mesto. Vďaka zeleni a stromom sa zlepšuje charakter miesta, znižujú sa náklady na ochladzovanie budov, odtok dažďovej vody či výdavky na sivú infraštruktúru.

Výsadba líniovej zelene je financovaná z projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“ podporeného v rámci Nórskych Grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií o projekte je k dispozícii v odkaze: www.zilinaklima.sk.

 

Časová os

2020

príprava žiadosti o finančný grant + výber lokalít

2022

verejné obstarávanie

11/2022 - 04/2023

realizácia

04/2023

dokončený projekt

partner image