icon

Zelená strecha Mestského divadla

Zelená strecha pomáha zadržiavať vlhkosť, a tým ochladzovať prostredie vonkajšie, ako aj interiér objektov.

box-icon

Hodnota investície

box-icon

Stav projektu

Pripravované

icon

Kategória

Byty a budovy

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

box-icon

Stav projektu

Pripravované

icon

Kategória

Byty a budovy

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

left-blob right-blob

Mesto Žilina vybuduje ďalšiu zelenú strechu, ktorá so sebou prinesie mnoho pozitív. Zelená strecha pomáha zadržiavať vlhkosť, a tým ochladzovať prostredie vonkajšie, ako aj interiér objektov.

Zmena klímy trápi mnohé samosprávy a mesto Žilina nie je výnimkou. Na základe týchto okolností sa vedenie mesta rozhodlo vypracovať dokument – Akčný plán mesta Žilina pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy pre roky 2020 – 2023, ktorý je akýmsi ukazovateľom adaptačných opatrení proti zmene klímy na našom území.

Pomocou termovízneho snímkovania povrchu mesta v horúcom období sa zistilo, ktoré oblasti sú najviac zasiahnuté a kde by sa mali prijať opatrenia. Taktiež vznikol prieskum pocitovej mapy Žiliny, kde samotní obyvatelia mesta mohli počas letného obdobia v roku 2019 vyznačiť miesta, v ktorých pociťovali extrémne horúčavy, miesta, kde registrujú menej zelene, miesta, ktoré ohrozuje voda z prívalových dažďov alebo miesta, kde zachytili zhoršené ovzdušie.

Zelená strecha na budove Mestského divadla v Žiline je zaujímavý projekt. Rozdielny je v tom, že časť strechy bude prístupná pre širokú verejnosť. Vytvorí sa zázemie pre koncerty a malé javisko s kapacitou maximálne do 70 osôb. Taktiež vznikne vyhliadka a oddychová zóna.

Časová os

07/2021

architektonická štúdia

03/2022

dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu

09/2022

právoplatné stavebné povolenie