icon

Zelená strecha Mestského úradu

Mestský úrad má novú, ekologickejšiu strechu, ktorá prináša viacero benefitov.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Financovanie: čakáme na schválenie dodatočného príspevku formou refundácie vynaložených výdavkov z vlastných zdrojov

215 339,60 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Byty a budovy

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Financovanie: čakáme na schválenie dodatočného príspevku formou refundácie vynaložených výdavkov z vlastných zdrojov

215 339,60 €

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Byty a budovy

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

left-blob right-blob

Mestský úrad má novú zelenú strechu

 

Budova úradu bola postavená takmer pred 40 rokmi, a preto je dôležité, aby dnes spĺňala nielen technologické či úsporné, ale tiež ekologické parametre. Zelené strechy patria k jedným z adaptačných opatrení, ktoré prinášajú do miest príjemnejšiu klímu a robia ich odolnejšími. Ich benefity sa prejavia aj na redukcii nákladov na vykurovanie a chladenie.

 

Pozitívnymi argumentmi realizácie zelenej strechy z hľadiska ochrany životného prostredia je najmä produkcia kyslíka, viazanie prachu a filtrácia škodlivín zo vzduchu. Vegetačná strecha má výrazný vplyv na ochladzovanie klímy a tlmenie hluku okolitého prostredia. Okrem ochrany pred teplotnými výkyvmi vegetačné vrstvy zadržiavajú zrážkovú vodu, čím sa znižuje množstvo odvádzanej vody do kanalizácie. Rastlinný porast zadržiavaním vody a prachu tiež podporuje zdravú mikroklímu, čo rieši problém s vetraním priľahlých kancelárskych priestorov, ktorých okná sú orientované smerom na strechu. Realizovanie vegetačných vrstiev navyše zabezpečuje zvýšenú protipožiarnu ochranu budovy, keďže tento typ striech je zaradený do kategórie nehorľavých.

 

Projekt stavebných úprav riešil návrh nových strešných vrstiev tak, aby boli splnené požiadavky na tepelný odpor podľa aktuálnych noriem. Na vrchnej hydroizolácii sú položené vegetačné vrstvy a extenzívny porast zo suchomilných rastlín. Substrát spolu s rastlinami chráni strešnú konštrukciu pred extrémnymi vplyvmi počasia. Súčasťou stavebných prác bola demontáž a následná montáž bleskozvodu vrátane jeho revízie. Projekt bol finančne podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu.

Časová os

2014

projektová dokumentácia

2021

stavebné povolenie

03/2023 - 07/2023

realizácia

07/2023

dokončený projekt

partner image