icon

Radnica má schválenú dotáciu na kúpu špeciálneho vozidla

V rámci projektu zakúpi žilinská samospráva nové motorové vozidlo s kapacitou pre deväť osôb.

left-blob right-blob

Bezpečnú, včasnú a najmä finančne dostupnú prepravu imobilných osôb bude v Žiline zabezpečovať nové vozidlo. Radnici sa na jeho kúpu podarilo získať dotáciu vo výške 28-tisíc eur z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Imobilní občania s trvalým alebo prechodným pobytom v Žiline budú môcť tranzitnú službu využiť na lekárske vyšetrenie, či do inštitúcii kultúrneho a spoločenského života.

V rámci projektu zakúpi žilinská samospráva nové motorové vozidlo s kapacitou pre deväť osôb. Automobil bude špeciálne upravený pre imobilných cestujúcich a osoby so zdravotným znevýhodnením. Bezpečnú a komfortnú jazdu zabezpečia tri rady sedadiel, pričom tretí rad bude vyberateľný pre umiestnenie invalidného vozíka. Súčasťou vybavenia vozidla bude aj elektrická hydraulická výsuvná plošina a bočný vysúvací schodík určený na nastupovanie. Mesto Žilina chce týmto krokom zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb pre imobilných a zdravotne znevýhodnených občanov.

„Nová prepravná služba prispeje k zvýšeniu kvality života občanov so zdravotným znevýhodnením. Vďaka nej budú mať lepšiu dostupnosť k dôležitým službám a aktivitám, ktoré sú nevyhnutné nielen pre ich každodenné fungovanie, ale aj k ich sociálnemu začleneniu. Preprava bude financovaná z rozpočtu mesta, čím sa zabezpečí udržateľnosť projektu aj v nasledujúcich rokoch,“ povedal primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.

Po schválení dotácie je ďalším krokom vyhlásenie verejného obstarávania. Žilinská radnica očakáva, že proces potrvá do konca roka 2024. Prví cestujúci tak prepravnú službu mesta využijú v prvej polovici roku 2025.