icon

Štefánikova ulica prešla obnovou. Lokalita je pokojnejšia a bezpečnejšia

Doprava na Ulici M. R. Štefánika funguje v novom režime.

left-blob right-blob
ulica M.R.Štefánika

Doprava na Ulici M. R. Štefánika funguje v novom režime. Rekonštrukcia ulice zmenila priestorové usporiadanie a každý účastník cestnej premávky dostal svoj vyhradený priestor. Hlavnými benefitmi úpravy sú upokojenie dopravy a zvýšenie bezpečnosti.

Na Štefánikovej ulici sa upravil spôsob parkovania, ktoré sa zmenilo na pozdĺžne po obidvoch stranách. Šikmé parkovanie obmedzovalo prejazdnosť, pričom po rekonštrukcii sa šírka komunikácie uvoľnila. V súvislosti so zmenou parkovacieho systému, ktorý mesto Žilina prevzalo pod svoju správu, sa upravil aj režim jednotlivých ulíc. Vznikol nový typ ulice so zmiešaným parkovaním. Tento režim umožní dlhodobému aj krátkodobému parkovaniu využívať parkovacie plochy počas celého dňa. Po novom je tak parkovanie v tejto lokalite dostupnejšie a s efektívne využívaným priestorom.

Súčasťou rekonštrukcie ulice sú ostrovčeky, ktoré zvyšujú bezpečnosť chodcov pri prechádzaní cez cestu. Ostrovčeky v praxi pomáhajú upokojovať dopravu, keďže pri zúženom priestore sú vodiči motivovaní znížiť rýchlosť. V súčasnosti sú takéto riešenia dopravy v zahraničí štandardom. Dominantou ulice sú vzrastlé stromy, ktoré v letných mesiacoch poskytujú tieň a udržujú vlahu. Absentujúce obrubníky s účelovým spádovaním priľahlej spevnenej komunikácie sa navrhli tak, aby voda v podobe zrážok tiekla priamo k stromom. Pri ich výsadbe sa použili inovatívne technológie v urbanizovanom prostredí ako chráničky existujúcich inžinierskych sietí tak, aby strom do budúcnosti nebol prekážkou siete a, naopak, pri údržbe siete nebol poškodený strom. Zároveň sa použil štrukturálny substrát s bio uhlím a spevnený vodopriepustný koberec.

V rámci rekonštrukcie sa na Štefánikovej ulici vytvoril priestor pre cyklopruh, vďaka čomu sa vybudovalo cyklistické prepojenie centra mesta v smere na Vodné dielo Žilina. Úsek cyklotrasy plynulo nadväzuje na existujúci úsek od nadjazdu ponad Košickú ulicu a popred MH Teplárenský holding. Cyklisti jazdiaci v smere do centra mesta idú spoločne s vozidlami a cyklisti jazdiaci v opačnom smere majú vyhradený priestor v podobe protismerného jazdného pruhu. Celková dĺžka cyklotrasy je 1 050 metrov. Náklady na vybudovanie cyklotrasy spolu s celkovou úpravou ulice boli vo výške 545 861,96 eur.

„Štefánikova ulica je jeden z prvých projektov mesta, ktorý spĺňa kompletne všetky atribúty modernej ulice, keďže po novom má každý účastník dopravy svoje jasné a bezpečné miesto, či sú to autá, cyklisti alebo chodci. Nové riešenie ulice bolo nevyhnutným krokom k upokojeniu dopravy a k zvýšeniu bezpečnosti,“ poznamenal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Mesto Žilina plánuje v ďalšej etape vymeniť povrch chodníkov aj povrch samotnej cesty. Chodníky dostanú povrch zo zámkovej dlažby, ktorá má vodopriepustný charakter. Teleso cesty bude musieť v budúcnosti pre nevyhnutnú výmenu parovodu prejsť rozkopom, následne sa na celej ulici vymení asfaltový koberec.