icon

V Bytčici sme v roku 2023 zrealizovali viaceré projekty

Samospráva v minulom roku zmodernizovala a zrekonštruovala viaceré lokality a objekty v mestskej časti Bytčica.

left-blob right-blob

Obyvatelia Bytčice sa môžu tešiť z moderne vyzerajúcej základnej školy, nového parkoviska či zastávky MHD, ale aj z obnovenej sály v kultúrnom dome. Mestské časti sú neoddeliteľnou súčasťou Žiliny, a preto sa samospráva zaujíma aj o potreby občanov žijúcich v týchto lokalitách.

 

Základná škola s materskou školou v Bytčici

Základná škola s materskou školou v Bytčici prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Hlavným cieľom bolo znížiť energetickú náročnosť a zlepšiť tepelno-technický stav budovy. Počas rozsiahlej obnovy sa zateplil obvodový plášť a strecha v časti materskej školy, vymenili sa prvky otvorových konštrukcií, zrekonštruovala sa vykurovacia sústava s energeticky úsporným zdrojom vykurovania a vymenili sa tiež osvetľovacie telesá za úsporné LED osvetlenie.

Objekt dosiahol vďaka rekonštrukcii výrazne lepšie tepelno-technické vlastnosti, ktoré do budúcna znížia spotrebu energií na jeho prevádzku. Celková energetická náročnosť sa tak znížila z aktuálnej energetickej triedy D na triedu A1 a objekt sa stal nízkoenergetickým. Súčasťou prác bolo riešenie vzhľadu fasády s dôrazom na modernú architektúru, ktorá odráža blízkosť prírody v úzkom kontraste s umiestnením edukatívnych prvkov, ako sú tabule na sebarealizáciu detí či monumentálne hodiny pri vstupe do základnej školy.

Dôležitým krokom bolo aj doplnenie bezbariérových prístupov, nové prestrešenia či úprava chodníkov. V základnej škole sa samospráva rozhodla zrekonštruovať aj sociálne zariadenia vrátane sanity a dverí. Úpravou prešla tiež jedáleň a priľahlé miestnosti v materskej škole, ktorej kapacita sa tak rozšírila. Hodnota investície predstavuje 592 245,15 eura.

 

Parkovacie miesta na ulici Pažite

Vybudovali sa nové parkovacie miesta na ul. Pažite, čo pomôže riešiť problémy s parkovaním a zvýši sa pohodlie obyvateľov či návštevníkov. S narastajúcim počtom áut na cestách je parkovanie stále väčším problémom, a preto bola výstavba nového parkoviska na ulici Pažite nevyhnutná. Obyvatelia Bytčice majú lepšiu dostupnosť parkovacích miest, čo zvýšilo komfort ich každodenného života. Mesto Žilina investíciu financovalo z mestského rozpočtu.

 

Obnovená sála kultúrneho domu

Obyvatelia Bytčice sa môžu tešiť aj z obnovenej sály v kultúrnom dome. Rekonštrukciu financovala spoločnosť Žilbyt v hodnote 13 745 eur. V sále bola kompletne vymenená podlaha, ktorá spĺňa technické požiadavky na tanečný parket, ďalej sa realizovala tepelná izolácia stien, maľovanie stien a výmena schodiska k pódiu. Sála bude naďalej slúžiť na kultúrno-spoločenské podujatia.

 

Modernizácia zastávok mestskej hromadnej dopravy

Žilinská samospráva dokončila ďalšiu etapu modernizácie zastávok mestskej hromadnej dopravy. V celom meste sa opravilo 13 prístreškov s nástupnými plochami, v Bytčici sa zrekonštruovala zastávka Kultúrny dom v smere do Žiliny. V rámci rekonštrukčných prác sa kompletne vymenilo podložie zastávkového zálivu a jeho výška sa prispôsobila tak, aby bola bezbariérová. Zvýšila sa kapacita a priepustnosť zálivov, čím sa skvalitnila plynulosť cestnej premávky, najmä počas dopravných špičiek. Súčasťou zmodernizovaných zastávok je aj automat na cestovné lístky, prístrešok, lavička a odpadkový kôš. Konštrukcia prístreška zastávok má opäť neutrálnu antracitovú farbu.

 

Nové oplotenie a lavičky na ihrisku

Mesto doplnilo nové oplotenie a lavičky na ihrisku na ul. Pažite. Okrem toho sa na ihrisko pridali nové ochranné siete a tiež sa vyznačili čiary na vybraných asfaltových ihriskách.

 

Mesto ďalej reagovalo na podnety občanov a v spolupráci s mestskými poslancami pristúpilo aj k ďalším projektom, v rámci ktorých sa v Bytčici postavila nová urnová stena na evanjelickom cintoríne, modernizovalo sa súčasné verejné osvetlenie, urobil sa nový asfaltový koberec na ul. Na Stanicu a tiež sa opravili chodníky v areáli ZŠ s MŠ, namontovali sa nové odvodňovacie rošty na ul. Štaffenovský dvor a iné. Samozrejme nezabúdame ani na kultúrne vyžitie v tejto mestskej časti. Medzi obľúbené podujatia patrí napr. Bytčický juniáles, karneval pre deti, Posedenie pri jedličke, Mikuláš pre deti alebo Medzinárodný deň detí.

IMG_1234