icon

V Žiline poklepali základný kameň nového trolejbusového depa

Na Kvačalovej ulici v Žiline vyrastie moderné trolejbusové depo.

left-blob right-blob

Investícia vo výške takmer 29 miliónov eur má za cieľ vytvoriť vhodné technické podmienky pre údržbu a opravy vozidiel, podporiť rast výkonov mestskej hromadnej dopravy a tým prispieť k zvýšeniu atraktivity verejnej osobnej dopravy. Dnes sa slávnostným poklepaním základného kameňa oficiálne začalo s výstavbou depa. Hotové by malo byť do konca roka 2025.

Základný kameň novostavby slávnostne poklepali štátna tajomníčka Ministerstva dopravy Slovenskej republiky Denisa Žiláková, žilinský primátor Peter Fiabáne, konateľ Dopravného podniku mesta Žiliny (DPMŽ) Mikuláš Kolesár, zástupcovia zhotoviteľa spoločnosti Metrostav Slovakia a. s. a projekčnej spoločnosti PROMA, s.r.o.

,,Moderné depo je predpokladom kvalitnej a rýchlejšej údržby vozidiel mestskej hromadnej dopravy, čo v konečnom dôsledku znamená ich častejšie nasadzovanie a vyššiu hustotu spojov. Tým, veríme, že prispejeme k zatraktívneniu mestskej hromadnej dopravy v Žiline a znížime dopravnú záťaž na mestských komunikáciách,“ uviedla po slávnostnom poklepaní základného kameňa stavby štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková.

Renovácia 30-ročných objektov prinesie žilinskému dopravnému podniku moderné pracovisko so zreteľom na ekológiu a energetické zefektívnenie.

„Nové depo bude vybudované a zmodernizované s použitím najnovších technológií na údržbu a ošetrovanie vozidiel. Pre DPMŽ je táto stavba významným zavŕšením viac ako sedemročnej prípravy od štúdie realizovateľnosti, posúdenia vplyvov na životné prostredie až po projekčné práce a inžinierske činnosti pre stavebné povolenie,“ priblížil Mikuláš Kolesár, konateľ DPMŽ.

Projekt modernizácie žilinského trolejbusového depa je rozdelený na dve etapy. Prvá súvisí s výstavbou krytých odstavných plôch pre trolejbusy v celkovej hodnote 3,2 milióna eur. Ukončiť by sa mala tento rok v júni. Financovanie tejto fázy je zabezpečené zo zdrojov Európskej únie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Druhá fáza sa bude realizovať vďaka Programu Slovensko a zahŕňa výstavbu novej haly trolejbusov a modernizáciu  existujúcich objektov. Celková výška tejto časti investície je vo výške 26 miliónov eur a mala by byť dokončená do konca roka 2025. 

„Modernizácia údržbovej základne zefektívni a výrazne zoptimalizuje procesy súvisiace s údržbou vozidiel a zabezpečí značné finančné úspory. Navyše zaistí oveľa lepšie podmienky zamestnancom DPMŽ, ktorí budú pracovať v príjemnejšom prostredí a vďaka modernému vybaveniu dokážu zrealizovať oveľa vyšší počet úkonov,“ uzavrel primátor Žiliny Peter Fiabáne.