icon

Žilina pokračuje v realizácii smart riešení. Priechody pre chodcov budú inteligentné

Žilina je SMART. V rámci projektu Moderné technológie v meste Žilina pribudnú inteligentné priechody pre chodcov.

left-blob right-blob
DSC09990

Vysoká intenzita dopravy, ale aj nárast chodcov a cyklistov. Mesto Žilina reaguje na potrebu zvýšenia bezpečnosti a v deviatich lokalitách vybuduje inteligentné priechody pre chodcov.

Lokality, v ktorých nové priechody pribudnú, samospráva vybrala po zvážení dopravnej situácie, majetko-právneho stavu a technických možností pripojenia na elektrickú sieť. Spoločnosť ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s., ktorá je realizátorom stavebných prác, vybuduje priechody na Ulici Vysokoškolákov pri OBI, pri Poliklinike ŽILPO, na Ulici Pri Celulózke, Veľký Diel (lesopark), A. Rudnaya-Centrálna, na Štefánikovom námestí, na križovatke Priemyselnej ul. s Rázusovou ul., na Závodskej ceste a na križovatke Ul. R. Zaymusa s Komenského ulicou.

Súčasťou každého priechodu bude inteligentné LED osvetlenie umiestnené na dvoch stožiaroch, obojstranné signalizačné LED svietidlá, dva detektory pohybu, dopravné značky s fluorescenčným podkladom a riadiaca jednotka SMART systému na riadenie intenzity osvetlenia a blikania napojená na verejné osvetlenie. Vďaka kontrastnému nasvieteniu priechodov sa dosiahne lepšia viditeľnosť chodcov, čím sa zvýši ich bezpečnosť. Realizácia priechodov zahŕňa aj vodorovné dopravné značenie.

„Inteligentné priechody pre chodcov nám budú zároveň zbierať dáta o pohyboch chodcov, pričom s údajmi budeme následne ďalej pracovať. Na základe kľúčových informácií o frekvencii pohybu na jednotlivých úsekoch v čase budeme vedieť lepšie formulovať dopravnú stratégiu. Takéto smart riešenia oceňujem, pretože nám pomáhajú zlepšovať kvalitu mesta a veľký prínos majú aj pre občanov,“ doplnil primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Na každom priechode bude tiež nainštalovaný smart senzor pre snímanie atmosférických veličín, ako napríklad teploty, vlhkosti či prachových častíc. Do deviatich inteligentných priechodov, ktoré zhotoviteľ dokončí do konca novembra 2023, žilinská radnica investuje spolu 168 427,22 eur. Investícia je z 95 % financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci projektu Moderné technológie v meste Žilina.

Projekt zahŕňa aj prípravu ďalších smart riešení, pri ktorých už samospráva uzatvorila so zhotoviteľmi zmluvy, a začnú sa realizovať v najbližších mesiacoch. Ide napríklad o inteligentný kamerový systém mestskej polície, ktorého súčasťou bude 19 otočných, 3 pevné a 20 osobných kamier pre príslušníkov mestskej polície či zobrazovacia video-stena v riadiacom stredisku.

V častiach Staré mesto, Bôrik, Solinky, Vlčince a Závodie bude v 855 pouličných svietidlách na 23 uliciach čoskoro dokončená montáž inteligentných lampových regulátorov a rozvádzačov, ktoré zabezpečia úsporu, monitorovanie a riadenie osvetlenia na diaľku. Verejné osvetlenie bude slúžiť ako dátová infraštruktúra pre zber a riadenie dát v rámci nových inteligentných oblastí riadenia mesta. Prepojenie viacerých inteligentných riešení z rôznych zariadení do jedného systému bude riešiť softvér na zber a vizualizáciu dát, ktorý bude doprogramovaný do existujúcej mestskej smart platformy.

V Žiline zároveň pribudnú na rovných úsekoch s častým prekračovaním rýchlosti merače rýchlosti. Nainštalované budú na Ul. Tajovského, Vysokoškolákov – lesopark, M. R. Štefánika, P. O. Hviezdoslava, na Hôreckej ceste a na Hlinskej ulici. V rámci moderných technológií pribudnú v meste aj merače hustoty dopravy, ktoré budú monitorovať dôležité vstupy do mesta od Tepličky nad Váhom, Rosiny, od diaľnice D1, Lietavskej Lúčky, od Hôrok, od diaľnice D3, od Kysuckého Nového Mesta a od Mojšovej Lúčky/Strečna. Údaje o kvalite ovzdušia v meste a mestských častiach zbiera od konca januára 8 meteostaníc.

Na realizáciu smart city riešení získala samospráva grant vo výške takmer milión eur. Projektové aktivity, ktoré realizuje, sa týkajú najmä regulácie dopravy, monitorovania lokálnych environmentálnych ukazovateľov, smart manažmentu verejného osvetlenia či zvýšenia úrovne bezpečnosti na verejných miestach. Projekt významne podporuje tvorbu a manažment verejných politík, k čomu poslúži zber a vyhodnocovanie dát z viacerých systémov.