icon

Žilina vlani ušetrila pri verejných obstarávaniach vyše 7,4 milióna eur

Oddelenie verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline zrealizovalo za minulý rok celkovo 138 verejných obstarávaní.

left-blob right-blob

Žilinskej radnici sa v roku 2023 podarilo ušetriť vďaka verejným obstarávaniam viac ako 7,4 milióna eur, keď zákazky v predpokladanej hodnote 23,5 milióna eur zazmluvnila v objeme vo výške viac ako 16 miliónov eur.

Oddelenie verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline zrealizovalo za minulý rok celkovo 138 verejných obstarávaní, čo bolo o 17 viac ako v roku 2022. Zo všetkých 138 obstarávaní sa najčastejšie súťažilo formou zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré predstavovali až  75 %, nasledovali nadlimitné zákazky (15 %) a podlimitné zákazky (10 %). Najčastejšie sa obstarávali služby, ktoré tvorili 45 % z celkového počtu, po nich nasledovali tovary (35 %) a následne stavebné práce (20 %).                       

„Predpokladané hodnoty všetkých minuloročných zákaziek boli vyčíslené na 23,5 milióna eur, elektronické procesy túto sumu výrazne znížili. Vysúťažené ceny, teda i finálne zazmluvnené hodnoty dosiahli sumu približne 16 miliónov eur, čo je ušetrený obrovský balík peňazí,“ uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne. 
„Pri procesoch verejného obstarávania využívame štátny systém elektronickej platformy verejného obstarávania, ktorý zaručuje absolútnu transparentnosť a ktorým sa eliminuje možnosť akéhokoľvek zasahovania do samotných procesov verejného obstarávania zo strany mesta alebo jeho zamestnancov,“ vysvetlil Pavel Scheber, vedúci oddelenia verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline.

Doplnil, že žilinská samospráva vlani zrealizovala jediné verejné obstarávanie bez zverejnenia, a to z dôvodu ochrany autorských práv projektanta, ktorý vzišiel z otvorenej súťaže návrhov.

Mesto Žilina už piaty rok úspešne využíva systém informovania podnikateľov o vyhlásení jednotlivých zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré je povinné mesto realizovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.    

„Z dôvodu maximalizácie transparentnosti ponúkame všetkým záujemcom o mestské zákazky registráciu v  internom distribučnom zozname kontaktov, prostredníctvom ktorého iniciatívne informujeme o všetkých vyhlásených verejných obstarávaniach bez toho, aby záujemca musel tieto zákazky prácne hľadať vo vestníku verejného obstarávania,“ spresnil primátor.