icon

Žilinská radnica rozširuje sieť moderných kontajnerových stojísk

Žilinská radnica pokračuje v budovaní polopodzemných kontajnerov a aktívne rozširuje sieť stojísk. Samospráva aktuálne dokončila a sprevádzkovala stojiská na sídlisku Hliny V.

left-blob right-blob
DSC09997

Žilinská radnica pokračuje v budovaní polopodzemných kontajnerov a aktívne rozširuje sieť stojísk. Samospráva aktuálne dokončila a sprevádzkovala stojiská na sídlisku Hliny V.

Nové stojiská obsahujú nádoby na komunálny odpad, papier, plast, sklo, kov a nápojový kartón. Polopodzemné kontajnery mesto nainštalovalo na Hečkovej ulici na Hlinách V.

 

„Hlavnými benefitmi a dôvodmi, pre ktoré stojiská budujeme, sú šetrenie verejného priestranstva, keďže v meste stojiská na odpad zaberajú najmä spevnené plochy slúžiace pre parkovanie, ďalej je to optimalizácia nákladov spojených s vývozom menších smetných nádob a v neposlednom rade príjemný estetický vzhľad, ktoré nové stojiská majú. Ich funkcia sa nám osvedčila a tam, kde to bude možné, plánujeme v rozširovaní pokračovať,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

 

Do zabezpečenia a inštalácie troch stojísk na Hlinách V žilinská radnica investovala spolu 102 616,81 eur.

Ďalšie polopodzemné kontajnery čoskoro pribudnú aj na sídlisku Hájik. Mesto sprevádzkuje tri nové stojiská na Kempelenovej a Jedlíkovej ulici  a tiež na Slnečnom námestí. Ich kolaudácia je naplánovaná na jún tohto roka. V jednotlivých lokalitách budú pre obyvateľov k dispozícii nádoby na komunálny odpad, papier, plast, kov, sklo a viacvrstvové kombinované materiály.

Po rozšírení siete tak bude na Hájiku k dispozícii celkovo päť kontajnerových stojísk. Aktuálne už obyvateľom slúžia polopodzemné kontajnery na hraniciach Ulíc Matej Bela a Jedlíkova a Mateja Bela a Stodolova. Do stojísk na sídlisku Hájik mesto investovalo spolu 242 555, 25 eur.

Samospráva vyváža polopodzemné kontajnery v konkrétne stanovených intervaloch. Pri plastoch, papieri a komunálnom odpade je to raz až dvakrát do týždňa, sklo a tetrapaky sa vyvážajú raz za štrnásť dní a kov raz za mesiac.

Heckova-ulica-1200x900